Forældrefremmedgørelse - findes det?

Notat, 5. juni 2023

Forældrefremmedgørelsessyndrom - findes det?

Notat med udgangspunkt i en gennemgang af forskningen om 'forældrefremmedgørelse'.

Begrebet 'forældrefremmedgørelsessyndrom' er ikke veldefineret. Empiriske studier har vist, at syndromet ikke optræder som en pålidelig faktor i samværs- eller socialsager.


Der er ikke belæg for at påstå, at det nødvendigvis er til barnets bedste at have eller få kontakt med den forælder, barnet afviser.

af Iben Elene Oksfeldt


Kontakt

Iben Elene Oksfeldt

Cand.psych. og indehaver


iben.elene@litehouseconsult.dk

+ 45 212 44 444


Notatet om forældrefremmedgørelsessyndrom blev oprindelig skrevet i 2018 til brug for klienter hos Litehouse Consult. Notatet offentliggøres nu til brug for enhver med almindelig kildehenvisning.


Forældrefremmedgørelsessyndrom

Brugen af begrebet forældrefremmedgørelse er udbredt i familieretssager om samvær eller forældremyndighed. Begrebet dækker over en virkelighed, hvor børn skal have samvær, når de udtrykker ønske om det modsatte.


At sagerne ender sådan, skyldes en fortolkning af børns afstandstagen til den ene af sine forældre. Tilhængere af teorien vurderer, at børnenes udsagn må være et resultat af manipulation fra den anden forælder. Børnene bliver altså ikke troet, men fortolket i lyset af teorien om forældrefremmedgørelse.


Bag teorien ligger også den idé, at børn ikke kan udvikle sig normalt, hvis samæret standses. Det gælder derfor især børn, der er forpinte af samværet og derfor udtrykker sig stærkt og entydigt, at de netop pga. deres entydige udtryk, skal have samvær.


Rapport fra FN's special rapporteur Reem Alsalem

Der er for nylig udgivet en rapport af FN's special rapporteur, Reem Alsalem, om vold mod kvinder og børn og om, hvordan teorien om forældrefremmedgørelse benyttes som et greb til at fortsætte volden.

FN's special rapporteur fremhæver, at brugen af teorien er diskimination, og at teorien savner videnskabeligt grundlag. Derfor opfordres landene til at forbyde brugen af teorien i familieretssager.


Du finder et link til rapporten herunder.


Europa-Parlamentet

Også i Europa-Parlamentet har man behandlet emnet, og her vedtog man i 2021 en tekst, der også betegner teorien om forældrefremmedgørelse som diskrimination til skade for voldsramte kvinder og børn. Også her opfordrer man medlemslandene til at gøre brugen af teorien forbudt i familieretssager.


Du finder et link til rapporten herunder.Om tekstenKildeangivelse


Kan citeres med følgende kildeangivelse:

Oksfeldt, I. E. (2018). Forældrefremmegørelsessyndrom - findes det? Litehouse Consult: www.litehouseconsult.dk.Download


Artikel: Forældrefremmegørelsessyndrom - findes det?
Du finder artiklen her.


Vedtagen tekst fra Europa-Parlamentet vedrørende forældrefremmedgørelsessyndrom

Du finder teksten her.


Rapport fra FN's special rapporteur, Reem Alsalem, om vold mod kvinder og børn

Du finder rapporten her.