Charlotte Vang

Familiebehandler Charlotte Vang

Familiebehandler og -terapeut

Det kan være indgribende og dybt traumatisk at være forælder i en svær samværs- eller anbringelsessag. Man kan miste fodfæstet, og det kan påvirke hele familien.

 

Familiebehandling kan hjælpe dig til at holde fokus gennem en svær livssituation og samtidig bidrage med konkret viden. Du får værktøjer til at håndtere presset og til at ændre tanke- og adfærdsmønstre, så du skaber forandring indefra.

 

Vi afklarer sammen, hvilke følelser og tanker, der fylder lige nu. Det kan være stress, vrede, tristhed over tab eller en ubearbejdet sorg, der pludselig trænger sig på igen.

 

Familiebehandling kan give en større selvindsigt og forståelse af sammenhængene mellem vores tanke-, handle- og reaktionsmønstre. Det er en

anerkendende og ligeværdig måde at føre dig tilbage til de svar, du allerede har i dig selv. Og det hjælper dig til at tage lederskabet over dit eget liv tilbage.

Når vi som mennesker står i en krise, kan det være svært at kommunikere. Jeg deltager gerne som bisidder ved skole/hjem-samtaler eller ved møder i kommunen eller andre steder. Jeg udfører også socialfaglige observationer på børn, og jeg kommer gerne på hjemmebesøg.

 

Jeg er tidligere uddannet pædagogisk assistent og har været ansat som kommunal dagplejer for Københavns Kommune samt arbejdet i vuggestue, så jeg har stor erfaring med mindre børn. Derigennem har jeg fået en grundviden om børns udvikling, kommunikationens betydning samt et væld af pædagogiske metoder. Det gælder også udsatte og sårbare børn og unge.

 

Som familiebehandler tager jeg udgangspunkt i eksistentielle, somatiske og psykoterapeutiske teorier. Mit fokus er dine ressourcer og dit potentiale. Og mit mål er, at du styrker din tro på dig selv, dine evner og dine muligheder.

 

Du kan se min LinkedIn-profil her:

www.linkedin.com/in/charlotte-vang-7b3973b4/