Litehouse Consult søger jurist


JURIST TIL SPECIALISERET RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED
(Stillingen er besat)

Vil du være en del af en spændende, specialiseret rådgivningsvirksomhed, hvor vi har højt til loftet, og hvor du har mulighed for selv at præge egne arbejdsopgaver samt planlægge din egen tid? Så kan stillingen som jurist hos os være noget for dig. (14.09.23)

Lille landsdækkende rådgivningsvirksomhed med fleksible arbejdsvilkår søger en selvstændig, erfaren og engageret rådgiver til at varetage komplekse samværssager og sociale sager.


Vi tilbyder

Vi tilbyder et stærkt fagligt og vidensorienteret miljø, hvor du får mulighed for at beskæftige dig med alle områder inden for familieret og for at fordybe dig i komplekse og spændende sager i et unikt hjørne af dansk lovgivning.

 

Vi har:

  • albueplads og højt til loftet
  • stort rum for selvstændighed og ’drive’
  • kort fra beslutning til handling
  • al den mulighed for at udvikle arbejdet, som du selv er motiveret til at forfølge
  • et velafgrænset arbejdsfelt, som du selv bærer ansvaret for
  • en uformel omgangstone og et godt sammenhold
  • tid til at have det sjovt sammen
  • gode og dygtige kolleger i et tværfagligt miljø
  • syv ugers ferie
  • konkurrencedygtig løn eller honorar.


Vi har fleksible arbejdsvilkår, du planlægger f.eks. selv din arbejdstid, og vi arbejder hovedsageligt hjemmefra. Og hos os kan du løbende sparre med dygtige og engagerede kolleger.


Om stillingen

Litehouse Consult er specialiseret i de komplekse sager om samvær og forældremyndighed.

Hos os er hverdagen varieret, og din hverdag vil overvejende gå med at føre sager som partsrepræsentant ved Familieretshuset, kommunerne og andre instanser såsom PPR, politiet (tilholds- og stalkingsager), Ombudsmanden m.fl.

 

Meget af dit arbejde vil foregå på skriftlig basis, men du deltager også i møder sammen med vores klienter og hos vores klienter. Udover de nævnte instanser kan der også være møder på skoler eller i børnehaver, hvor du medvirker. 

 

Du kommer til at deltage som bisidder under børnesagkyndige undersøgelser. Og selv om vi ikke møder i retten, så følger vi sagerne tæt gennem deres gang ved domstolene. Vi laver f.eks. ofte udkast til processkrifter, vi rådgiver klienterne om, hvordan det er at møde i retten, vi støtter vores klienter gennem retssagen, og vi følger op på retssagen, når der er afsagt en dom, som skal effektueres.


Indimellem kan der komme særlige opgaver såsom at udarbejde en klage til Advokatnævnet, til Styrelsen for patientklager eller at opfordre Psykolognævnet til at føre en tilsynssag.


Derudover vil du bruge meget tid på at rådgive vores klienter om, hvordan de bedst håndterer alskens situationer, der opstår som følge af deres svære sager. Det kan f.eks. vedrøre korrespondance med en ekspartner, hvor samarbejdet ikke fungerer.

Sagerne har så stor kompleksitet, at hver sag er individuel, og at føre dem er derfor ikke noget, man kan færdiguddannes til noget sted. Vi lærer dig derfor op i den tilgang, som er unik for Litehouse Consult. Vi introducerer dig også for de øvrige lovgivninger, vi arbejder med, og for forskning om risikofaktorer i samværssager og for de krav, der stilles fra internationalt hold, såsom udtalelser fra Europa-Parlamentet, GREVIO eller FN og retspraksis fra Menneskerettighedsdomstolen.

 

Stillingen kan besættes som fastansættelse eller på konsulentbasis. Der er løn/honorar efter kvalifikationer.

 

Du vil starte på 15-20 timer per uge med optrapning af tid på sigt, og der kan ved en konsulentkontrakt aftales et minimumsantal ugentlige timer.


Din baggrund og kvalifikationer

Du er uddannet jurist (cand.jur. eller cand.merc.jur.) eller har erfaring som juridisk konsulent.

 

Vi lægger vægt på, at du har et højt juridisk kompetenceniveau, og at du naturligt er optaget af at vedligeholde og udvikle din viden. Desuden skal du sætte pris på at arbejde selvstændigt.


Det er afgørende, at du har en anerkendende tilgang, og at du har personligt overskud og overblik – også i en travl hverdag. En høj retfærdighedssans er et af de motiver, der driver dig.


Du skal kunne forvaltningsloven og de forvaltningsretlige grundsætninger. Har du erfaring med Forældreansvarsloven eller udarbejdelse af processkrifter, vil det være en fordel, men det er ikke et krav.


Arbejdet vil kræve af dig, at du er menneskeligt engageret og samtidig altid giver dit engagement et professionelt udtryk. Formidling er en stor del af dit arbejde, og du formår skriftligt såvel som mundtligt at kommunikere klart og præcist. Vores skrivelser afspejler klienterne og kan afgøre deres liv.


Viden om voldsramte kvinder og belastningsreaktioner er en fordel, men er også noget, vi kan lære dig mere om.

 

Som ansvarlig for egne sager skal du kunne se en retning foran dig eller skabe den selv, altid være flere skridt foran. Det vil være en fordel, at du har nogle års arbejdserfaring.


Din ansøgning

Send din ansøgning og dit CV til nedenstående mailadresse. Der er ingen ansøgningsfrist, da vi vurderer ansøgninger løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Iben Elene Oksfeldt

Cand.psych. og indehaver

 

Tlf. 212 44 444

Iben.elene@litehouseconsult.dk


Om os

I Litehouse Consult er vi specialiseret i de komplekse sager om samvær og forældremyndighed. Det er hovedsageligt sager med påstande om fysisk eller psykisk vold, overgreb, misbrug, psykisk sygdom eller andre alvorlige situationer. Vi fører sagerne som partsrepræsentanter og arbejder sideløbende med at forebygge de belastningsreaktioner, der kan følge i kølvandet på de svære sager. Det er en unik kombination.


Vi dækker hele Danmark.

www.litehouseconsult.dk