Litehouse Consult søger jurist


LITEHOUSE CONSULT SØGER JURIST

Litehouse Consult søger erfaren jurist til komplekse samværssager og sociale sager, 10.5.23

Lille landsdækkende rådgivningsvirksomhed søger en særdeles selvstændig, erfaren, ansvarlig og menneskeligt engageret rådgiver til at varetage komplekse samværssager og sociale sager. Du er jurist eller tilsvarende. Du vil starte på 15-18 timer per uge med optrapning af tid på sigt. Du kommer gerne fra Fyn eller Jylland, men ansøgere fra hele landet kommer i betragtning.

 

Litehouse Consult er specialiseret i de komplekse sager om samvær og forældremyndighed. Det er hovedsagligt sager med påstande om fysisk eller psykisk vold, overgreb, misbrug, psykisk sygdom eller andre alvorlige situationer.

 

Vi arbejder med at forebygge de belastningsreaktioner, der opstår i kølvandet på familieretssagerne. Vi fører sagerne som partsrepræsentanter i Familieretshuset, ved kommunerne og ved andre instanser. Vi deltager som bisiddere under børnesagkyndige undersøgelser. Vi forbereder retssagerne. Og vi følger sagerne tæt gennem forløbet ved domstolene med både processkrifter, rådgivning, støtte og opfølgning.

 

Du vil blive fast tilknyttet vores virksomhed og vil indgå i vores faglige miljø med sparring, supervision og ugentlige (telefoniske) opfølgningsmøder.

 

Du skal kunne forvaltningsloven og de forvaltningsretlige grundsætninger fra A til Z. Vi kan lære dig op i forældreansvarsloven og de andre lovgivninger, vi normalt arbejder indenfor. Det er en fordel, hvis du har erfaring med at udarbejde processkrifter, men det er ikke et krav.

 

Det er afgørende, at du har en anerkendende tilgang, og at du har personligt overskud og overblik – også i en travl hverdag. En høj retfærdighedssans er et af de motiver, der driver dig.


Arbejdet vil kræve af dig, at du er menneskeligt engageret og samtidig altid giver dit engagement et professionelt udtryk. Viden om voldsramte kvinder og belastningsreaktioner er en fordel, men er også noget, vi kan lære dig mere om. Vi lægger vægt på, at du har et højt juridisk kompetenceniveau, og at du naturligt er optaget af at vedligeholde og udvikle din viden.

Projektlederkompetencer

Som ansvarlig for egne sager skal du besidde store ’projektlederkompetencer’, kunne se en retning foran dig eller skabe den selv, altid være flere skridt foran og følge tæt op på hver enkelt sag. Du skal kunne analysere behovene i alle sager, prioritere indsatsområder, sikre fremdrift og sætte en agenda.

 

Selvstændig og ansvarlig

Du får ansvar for dit eget arbejde, herunder planlægning af egen tid under ansvar over for vores klienter. Vi overholder altid deadlines og er altid forberedt til tænderne!

 

Sprogligt dygtig

Du bør kunne gøre din indflydelse gældende skriftligt såvel som mundtligt ved møder, hvor du deltager sammen med klienten. Du begår dig godt på en computer og går op i dit skriftlige udtryk – vores skrivelser afspejler klienterne og kan afgøre deres liv.

 

Vi tilbyder

  • et stærkt fagligt og vidensorienteret miljø, som vi vedligeholder online og telefonisk på tværs af landet
  • spændende, komplekse og krævende sager i et unikt hjørne af dansk lovgivning
  • at introducere dig for de øvrige lovgivninger, vi arbejder med, og for forskning om risikofaktorer
  • regelmæssig opfølgning på stort såvel som småt med reference direkte til ledelsen
  • albueplads og højt til loftet
  • stort rum for selvstændighed og ’drive’
  • et velafgrænset arbejdsfelt, som du selv bærer ansvaret for
  • al den mulighed for at udvikle arbejdet, som du selv er motiveret til at forfølge.


Om os

Du kan læse mere om Litehouse Consult på vores hjemmeside, www.litehouseconsult.dk.


Send din ansøgning og dit CV til nedenstående mailadresse. Der er ingen ansøgningsfrist, da vi vurderer ansøgninger løbende.


Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Din ansøgning sendes til:

 

Iben Elene Oksfeldt

Chefpsykolog

 

Tel +45 212 44 444

iben.elene@litehouseconsult.dk