Nyheder

NYHEDER

I Litehouse Consult har vi bidraget med en skyggerapport til GREVIO. Det er den komité, der overserer, hvordan Danmark overholder Istanbulkonventionen. De er aktuelt i gang med en evaluering af Danmark.

Familieretshuset oplyser, at man som bopælsforælder ikke har pligt til at deltage i overvåget samvær eller til at finde en stedfortræder, en såkaldt tryghedsperson, der vil.

Litehouse Consult søger erfaren jurist til komplekse samværssager og sociale sager.

Litehouse Consult har sendt høringssvar til de nye familieretlige vejledninger.

Litehouse Consult har sendt høringssvar til lovforslaget om ændring af forældreansvarsloven.

Børne- og Socialministeriet oplyser, at man har ret til bisidder under en børnesagkyndig undersøgelse (BSU).