Nyheder

NYHEDER

Litehouse Consult søger erfaren jurist til komplekse samværssager og sociale sager.

Litehouse Consult har sendt høringssvar til de nye familieretlige vejledninger.

Litehouse Consult har sendt høringssvar til lovforslaget om ændring af forældreansvarsloven.

Børne- og Socialministeriet oplyser, at man har ret til bisidder under en børnesagkyndig undersøgelse (BSU).