EMRK's art. 6 (1) Rimelig frist

Artikel 5. september 2023

Retten til en afgørelse inden en rimelig frist

Krav til sagsbehandlingstid, jf. EMRK's art. 6 (1) – et casestudie i en familieretssag


Ventetider i familieretssystemet er ikke et nyt problem. Derfor er rimelighedsvurderingen i EMRK et vigtigt redskab til at skabe fremdrift i sagerne og til at holde staten ansvarlig, når rettigheden krænkes.

 

Vurderingen af, hvor lang tid en sag må tage, er ikke så ligetil, fordi fristerne ikke er absolutte. I denne artikel analyseres retspraksis for rimelig frist-kravet i familieretssager, og analysen anvendes på en konkret case.


af Iben Elene Oksfeldt


Hent artiklen


Flere muligheder herunder


Kontakt

Iben Elene Oksfeldt

Cand.psych. og indehaver


iben.elene@litehouseconsult.dk

+ 45 212 44 444


Rimelighedsvurderingen af en sags varighed

Den 1. april 2019 trådte et nyt familieretssystem i kraft, og det har siden da ikke skortet på kritik af ventetiderne. Ventetiderne forventes nu igen at stige som følge af nedskæringer i 2023.

 

Det bedste juridiske redskab til at imødegå problemet med finder vi i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) krav til sagsbehandlingstid.

 

Retten til en afgørelse inden en rimelig frist fremgår af EMRK’s art. 6 (1) og er en del af retten til retfærdig rettergang. Bestemmelsen er begrundet i hensynet til procesbelastningen af borgeren og i, at for lange sagsbehandlingstider underminerer retssystemets troværdighed.


Metode til at beregne grundlaget for rimelighedsvurderingen

I artiklen belyses de kriterier, som indgår i rimelighedsvurderingen. Kriterierne anvendes på en konkret case fra en familieretssag, som varede i 4 år og 4 måneder. Fokus er på de omstændigheder i sagen, der særligt taler for eller imod, om rimelig frist-kravet er krænket.


Brug konventionen

I en artikel fra 2021 (TFA 2021.119), hvor professor, cand.jur., ph.d. Marianne Holdgaard klæder familieretsadvokater på til at ”trække menneskeretskortet”, skriver hun (s. 2):

 

”Der synes at være en vis sandsynlighed for, at familieretsadvokater med fordel kan forberede sig på, at der kan blive behov for at påberåbe sig menneskeretlige krav til sagsbehandlingstiderne i Familieretshuset og i Familieretten.”

 

I denne artikel uddybes det, hvordan man kan analysere varigheden af en familieretssag ud fra de kriterier, som fremgår af EMD’s retspraksis.

 

Temaet er fortsat højaktuelt, og det er derfor betimeligt med en gentagelse af professor Holdgaards opfordring: Redskaberne findes – brug nu konventionen!


Du finder et link til artiklen herunder. Artiklen er til læseren med særlig juridisk interesse. Der er også et link til en læsevenlig introduktion til artiklen. 


Om teksten


Kildeangivelse

Kan citeres med følgende kildeangivelse:


Oksfeldt, I. E. (2021). Retten til en afgørelse inden en rimelig frist. Krav til sagsbehandlingstid, jf. EMRK's art. 6 (1) - et casestudie i en familieretssag, 2. udg. Litehouse Consult: www.litehouseconsult.dk.Download


  • Artikel: Retten til en afgørelse inden en rimelig frist. Krav til sagsbehandlingstid, jf.

         EMRK's art. 6 (1) - et casestudie i en familieretssag.

         Du finder artiklen her.


  • Introduktion (læsevenlig) til artikel om retten til en afgørelse inden en rimelig frist

         Du finder introduktionen her.