Thorbjoern Waal Lundsgaard

Ph.d. jur-stipendiat Thorbjørn Waal Lundsgaard

Juridisk rådgiver, Ph.d. jur.-stipendiat

Jeg er juridisk rådgiver med speciale i retspraksis fra Menneskerettighedsdomstolen (EMD) og i implementeringen af EMD-praksis i de skandinaviske lande.

 

I Litehouse Consult fokuserer jeg på en række specialopgaver.


Først og fremmest bistår jeg med at navigere i anvendelsen af praksis fra EMD i dansk ret. Det kan være i forbindelse med sager om samvær, bopæl eller forældremyndighed. Det kan være i tvangsfuldbyrdelsessager eller i sager om udlevering af børn til eller fra andre lande under Haagerkonventionen. Men det  kan også vedrøre andre aspekter af de komplekse familieretssager.


Derudover står jeg for at udarbejde ansøgninger til Procesbevillingsnævnet og til EMD, når man ønsker sin sag prøvet ved Menneskerettighedsdomstolen. Den proces skal startes op allerede, når man indgiver sit processkrift ved de danske domstole og senest i landsretten. Det skyldes, at argumenterne skal prøves i national ret først. Det er en forudsætning for, at man har adgang til EMD senere.

Jeg rådgiver også i at gøre Istanbulkonventionen gældende i Danmark, ligesom jeg er engageret i socialret og i Menneskerettighedskonventionens beskyttelse, når det gælder anbringelse af børn. Endelig bistår jeg med komplekse forvaltningsretlige spørgsmål.


Tidligere har jeg bl.a. arbejdet med flygtninge i Udlændingestyrelsen og i Flygtningenævnet og med børnesager som fuldmægtig i Ankestyrelsen.


Derudover har jeg arbejdet ved FN´s internationale restmekanisme for straffedomstole' (IRMCT) i Haag, hvor jeg bl.a. har bistået anklagemyndigheden i appelsagerne The Prosecutor v. Radovan Karadžić og The Prosecutor v Ratko Mladić.


Min ekspertise spænder dermed over international strafferet, flygtningeret, ret om beskyttelse af børn og menneskerettigheder, mm.


Udover mit arbejde i Litehouse Consult, skriver jeg Ph.d. om de skandinaviske landes implementering af domme fra EMD.


Jeg har rejst, boet og arbejdet mange steder i verden, og jeg taler flydende dansk, norsk og engelsk.