Priser

Priser per 1. august 2018:


Psykologisk rådgivning, 920 kr. per time.


Partsrepræsentant eller bisidder, 1.150 per time (inkl. moms)


Al rådgivning er forudbetalt.


10-timers kort giver 10% rabat og 20-timers kort giver 15% rabat.