Priser

Priser per 1. august 2018:

 

Psykologisk rådgivning, 920 kr. per time.

 

Partsrepræsentant eller bisidder, 1.150 per time (inkl. moms)

 

Al rådgivning er forudbetalt.

 

10-timers kort giver 10% rabat og 20-timers kort giver 15% rabat.