Sr. rådgiver Sara Hansen

Sr. rådgiver Sara Hansen

Socialrådgiver og cand.soc. i socialt arbejde

Jeg er uddannet socialrådgiver og har en kandidatgrad i socialt arbejde. Jeg fungerer som partsrepræsentant for forældre, der har sager ved Familieretshuset, kommunen, mm.

 

Jeg er også ofte bisidder for børn under børnesamtaler. Jeg foretager socialfaglige observationer af børn i hjemmet og tilbyder familiebehandling og vejledning til forældrene. Og jeg har specialiseret mig i de svære skilsmisser, hvor jeg udover at føre sagerne ved Familieretshuset også rådgiver dig til, hvordan du bedst kommer igennem det.

 

Jeg har tidligere arbejdet fem år i en familieafdeling i Storkøbenhavn, hvor jeg specialiserede mig i børne- og ungesager, herunder i anbringelser af børn. Derfor har jeg kompetence til at navigere i tunge børnesager med respekt for alle involverede parter samt bevare overblikket, når mødet med systemet kan virke uoverskueligt eller ubehageligt.

Jeg har stor erfaring med børnesamtaler, og jeg støtter og vejleder forældre i strategier til at skærme barnet men også til at tale med børn, der er udsatte.

 

Mit arbejde i familieafdelingen har givet mig en bred viden om udsatte børn og unge og deres forældre. Det kan være overvældende at have retslige instanser tæt ind på livet. I min kandidatuddannelse i socialt arbejde, specialiserede jeg mig i menneskerettigheder og ligestilling. Jeg er optaget af og arbejder for, at alle får samme vilkår og behandling af retssystemet.


Jeg er også beskikket medlem af censorkorpset ved socialrådgiveruddannelsen.


Mit fokus er på din retssikkerhed og nøgleordet for alle sager ved det offentlige skal i min optik være ’respekt’.