Jurist Marie Hviid Pedersen

Jurist Marie Hviid Pedersen

Jurist

Som jurist tilbyder jeg at føre din sag som partsrepræsentant ved de administrative myndigheder, hvor jeg deltager som din partsrepræsentant  i Familieretshuset, i kommunen, under en børnesagkyndig undersøgelse o. lign. i Jylland. Derudover udarbejder jeg skrivelser, sikrer at de relevante bilag bliver fremlagt og giver dig sparring på processen.

 

Jeg tilbyder også at udarbejde second opinion-vurderinger. Det kan være af processkrifter og hvilke bilag, der bør fremlægges. Men det kan også være i forhold til, om strategien i forbindelse med en retssag er den bedst tænkelige. Jeg indgår i den forbindelse gerne i et samarbejde med den advokat, der fører sagen ved retten.

 

De komplekse sager om samvær, bopæl og forældremyndighed antager ofte proportioner, man slet ikke havde forventet. Det kan være et vanskeligt felt at navigere i alene, og det kræver ofte vejledning af både juridisk og psykologisk karakter, men det kræver også erfaring.

Jeg har meget erfarring med at føre disse sager, både med hvordan myndighederne og domstolene håndterer sagerne og med, hvordan retspraksis er på området. Jeg er tillige erfaren i at samarbejde med voldsramte kvinder og det, vi i Litehouse Consult kalder ’beskyttende forældre’.

 

Som jurist er mit fokus ikke kun på at nå frem til det rigtige resultat, men i høj grad også på, at processen skal være ordentlig og præget af respekt og grundighed. Det er en forudsætning for en konstruktiv relation mellem myndighed og borger. Ved de administrative myndigheder er denne relation i høj grad reguleret gennem forvaltningsloven, som jeg har beskæftiget mig meget med.

 

Når man har en svær sag, der drejer sig om ens børn, er det at opleve en værdig proces helt afgørende for, at man kommer godt igennem sagen og kommer godt videre, uanset hvad sagens resultat bliver. Netop den værdighed er altid i mit fokus.