Sr. rådgiver Linda Secher

Seniorrådgiver Linda Secher

Socialrådgiver og familierådgiver

Jeg har tidligere været ansat som familierådgiver ved Aarhus Kommunes Familieafdeling gennem mange år, hvor jeg har arbejdet med børn, unge og deres familier. De seneste år arbejdede jeg med frivillige og tvangsmæssige anbringelser af børn.

 

I efteråret 2017 påbegyndte jeg en længerevarende psykologisk coachinguddannelse i evidensbaseret coaching.

 

Jeg arbejder både med socialfaglig og terapeutisk rådgivning af klienter, som støtteperson for børn og som partsrepræsentant i samværssager, der verserer i Statsforvaltningen eller i sociale sager i kommunen.

 

Du kan se min LinkedIn-profil her:

https://www.linkedin.com/in/linda-secher-13345b109/

Jeg har arbejdet hos Litehouse Consult siden starten af 2017, hvor jeg har beskæftiget mig med de svære skilsmisser, herunder har jeg fungeret som partsrepræsentant for forældre under møder i Statsforvaltningen, på kommunen m.m.

 

Jeg er også ofte bisidder for børn under børnesamtaler i Statsforvaltningen eller i kommunen.

 

Jeg foretager socialfaglige observationer af børn i hjemmet og tilbyder vejledning til forældrene.

 

Jeg har tidligere arbejdet med behandling af PTSD under en ansættelse i det private sundhedsvæsen hos Rehabiliteringscenter for Torturofre. Derfor har jeg indgående fagligt kendskab til de særlige belastningsreaktioner, som de svære skilsmisser ofte medfører.